Czym są algorytm przyszłości?


To projekt dedykowany dla szkół podstawowych podczas którego chcemy poszerzyć wiedzę uczniów dotyczącą robotyki oraz programowania, ich umiejętności, a także zarazić ich pasją do programowania.

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II".
Algorytm przyszłości
Dane podstawowe:

Nazwa projektu: "Algorytm przyszłości - robotyka i programowanie dla szkół podstawowych". 
Kierownik projektu: dr Mariola Kinal
Okres realizacji:
01.09.2023-31.08.2025

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II"
Wartość projektu:
147 000 PLN
Wartość dofinansowania:
132 000 PLN

MEiN


Działania realizowane
w ramach projektu:

1. Przeprowadzenie zajęć z robotyki i programowania w przynajmniej 10 szkołach na terenie województwa podkarpackiego, w klasach I-III szkoły podstawowej.
2. Przeprowadzenie seminarium naukowego dla nauczycieli, studentów i dyrektorów, którego tematyka dotyczyć będzie nowych mediów w edukacji.
3. Popularyzacja wiedzy z zakresu robotyki i programowania: wydanie monografii naukowej; udostępnienie wykładu na temat metodyki prowadzenia zajęć z robotyki oraz udostępnienie skryptu zawierającego scenariusze z zajęć z programowania i robotyki. 

Stowarzyszenie Naukowe
Stowarzyszenie Naukowe
Przestrzeń Społeczna i Środowisko

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Świadczy usługi na rzecz nauki i rynku interaktywnego. 

Kontakt

Email

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe

Adres

al. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

© Copyright 2023 Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko - All Rights Reserved
Powstanie strony www sfinansowano w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, na podstawie umowy nr POPUL/SN/0316/2023/01 z dnia 04.08.2023, w ramach zadania 1, w kwocie 15 000 PLN.