Rekrutacja w tej edycji została zakończona

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie

Czym są algorytm przyszłości?


To projekt dedykowany dla szkół podstawowych podczas którego chcemy poszerzyć wiedzę uczniów dotyczącą robotyki oraz programowania, ich umiejętności, a także zarazić ich pasją do programowania.

O projekcie

"Algorytm przyszłości - robotyka i programowanie dla szkół podstawowych" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, w ramach programu MEiN "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II". Celem projektu jest podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie robotyki oraz programowania oraz poszerzanie wiedzy na ten temat wśród nauczycieli, dyrektorów oraz studentów kierunków nauczycielskich. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z robotyki i programowania. Warsztaty dla uczniów zostaną poprowadzone przez doktora pedagogiki, inżyniera, posiadającego dorobek naukowy z zakresu wykorzystania nowych mediów w edukacji, który posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z robotyki dla szkół. Warsztaty będą realizowane za pomocą zestawu LEGO Mindstorms ev3. Równocześnie zostanie zrealizowanie seminarium dla nauczycieli, dyrektorów oraz studentów, które ma na celu poszerzyć wiedzę na temat programowania, robotyki, wykorzystania nowych mediów w edukacji oraz prawnych aspektów wykorzystania mediów w edukacji. Seminarium zostanie poprowadzone przez uznanych naukowców posiadających dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, zajmujących się tematyką kształcenia nauczycieli i nowymi mediami w edukacji. 

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II".
Algorytm przyszłości
Dane podstawowe:

Nazwa projektu: "Algorytm przyszłości - robotyka i programowanie dla szkół podstawowych". 
Kierownik projektu: dr Mariola Kinal
Okres realizacji:
01.09.2023-31.08.2025

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II"
Wartość projektu:
147 000 PLN
Wartość dofinansowania:
132 000 PLN

MEiN


Działania realizowane
w ramach projektu:

1. Przeprowadzenie zajęć z robotyki i programowania w przynajmniej 10 szkołach na terenie województwa podkarpackiego, w klasach I-III szkoły podstawowej.
2. Przeprowadzenie seminarium naukowego dla nauczycieli, studentów i dyrektorów, którego tematyka dotyczyć będzie nowych mediów w edukacji.
3. Popularyzacja wiedzy z zakresu robotyki i programowania: wydanie monografii naukowej; udostępnienie wykładu na temat metodyki prowadzenia zajęć z robotyki oraz udostępnienie skryptu zawierającego scenariusze z zajęć z programowania i robotyki. 

Stowarzyszenie Naukowe
Stowarzyszenie Naukowe
Przestrzeń Społeczna i Środowisko

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Świadczy usługi na rzecz nauki i rynku interaktywnego. 

Kontakt

Email

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe

Adres

al. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

© Copyright 2023 Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko - All Rights Reserved
Powstanie strony www sfinansowano w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, na podstawie umowy nr POPUL/SN/0316/2023/01 z dnia 04.08.2023, w ramach zadania 1, w kwocie 15 000 PLN.